Asociácia združujúca medzinárodné centrá písania je dobrovoľnícka nezisková organizácia vedená volenými Predstavenstvo. O prácu organizácie sa delia členovia IWCA pôsobiaci v Rada IWCA a stále výbory IWCA a slúžiace ako IWCA stoličky na podujatia a redaktori časopisov. Organizácia sa riadi Ústava a nariadenia IWCA. IWCA má v súčasnosti mnoho pridružené organizácie okolo sveta.

Členovia organizácie v priebehu rokov formulovali hodnoty v Vyhlásenia o pozíciách IWCA.

Členovia sa pozývajú na zapojiť sa do IWCA behom za voľby, slúžiace dňa výbory, organizovanie akciía písanie stanoviská.