IWCA sa venuje sponzorovaniu štipendistov a štipendií centra pre písanie.

Členovia IWCA môžu požiadať o tieto granty: Grant na výskum IWCA, Grant na dizertačnú prácu IWCA, Grant na postgraduálny výskum Ben Rafothaa Cestovné granty.

IWCA každoročne udeľuje nasledujúce ocenenia: Cena za vynikajúci článok, Cena za vynikajúcu knihu, A Cena budúcich lídrov.

و Cena za vynikajúcu službu Muriel Harris sa vydáva v párnych rokoch.