Ocenenie IWCA za vynikajúcu knihu sa udeľuje každoročne. Členovia komunity centier písania sú pozvaní, aby nominovali knihy alebo hlavné diela, ktoré sa zaoberajú teóriou, praxou, výskumom a históriou centier písania na cenu IWCA za vynikajúcu knihu.

Nominovaná kniha alebo hlavné dielo musia byť vydané počas predchádzajúceho kalendárneho roka (2021). Na ocenenie majú nárok práce od jedného autora, ako aj práce vytvorené v spolupráci, od vedcov v ktorejkoľvek fáze ich akademickej kariéry, publikované v tlačenej alebo digitálnej forme. Vlastné nominácie sa neprijímajú a každý navrhovateľ môže predložiť len jednu nomináciu. 

Kniha alebo hlavné dielo by mali

  • Významne prispejte k štipendiu alebo výskumu centier písania.
  • Adresujte jednu alebo viac otázok dlhodobého záujmu správcom, teoretikom a praktickým pracovníkom centra pre písanie.
  • Diskutujte o teóriách, postupoch, politikách alebo skúsenostiach, ktoré prispievajú k lepšiemu pochopeniu práce v centre písania.
  • Prejavte citlivosť voči situovaným kontextom, v ktorých existujú a fungujú centrá na písanie.
  • Ilustrujte kvality pútavého a zmysluplného písania.
  • Slúžiť ako silný zástupca štipendia a výskumu centier písania.