IWCA s potešením ponúka cestovné granty na pomoc členom IWCA pri účasti na výročnej konferencii.

Ak chcete podať žiadosť, musíte byť členom IWCA v dobrom stave a nasledujúce informácie musíte odoslať prostredníctvom Členský portál IWCA:

  • Písomné vyhlásenie v dĺžke 250 slov, ktoré vyjadruje, aký prínos by pre vás štipendium mohlo byť prínosom pre vás, vaše stredisko pre písanie, váš región alebo odbor. Ak ste návrh prijali, nezabudnite to spomenúť.
  • Vaše rozpočtové výdavky: registrácia, ubytovanie, cestovanie (ak šoférujete, 54 USD za kilometer), celkové diéty, materiál (plagát, podklady atď.).
  • Akékoľvek súčasné financovanie, ktoré môžete mať z iného grantu, inštitúcie alebo zdroja. Nezahŕňajte osobné peniaze.
  • Zostávajúce rozpočtové potreby po ďalších zdrojoch financovania.

Žiadosti o cestovný grant sa budú posudzovať podľa týchto kritérií:

  • Písomné vyhlásenie poskytuje jasné a podrobné odôvodnenie toho, aký prínos pre túto osobu bude mať.
  • Rozpočet je jasný a preukazuje významnú potrebu.

Uprednostnia sa tieto položky:

  • Žiadateľ je z nedostatočne zastúpenej skupiny a / alebo
  • Uchádzač je v odbore nový alebo je to prvý účastník