TPR je plne online, multimodálny a viacjazyčný webový text s otvoreným prístupom na podporu štipendia absolventmi, vysokoškolskými a stredoškolskými odborníkmi a ich spolupracovníkmi.

 

 

editor: Nikki Caswell
Kontakt na TPR: editor@thepeerreview-iwca.org
TPR na webe: thepeerreview-iwca.org

Peer Review je publikácia sponzorovaná IWCA.