WCJ izhaja dvakrat letno. Za več informacij o reviji, vključno s tem, kako poslati članek ali recenzijo v razmislek, obiščite WCJspletno mesto: writingcenterjournal.org

 

Uredniki: Harry Denny, Univerza Purdue; Anna Sicari, Univerza Oklahoma State; in Romeo Garcia, Univerza v Utahu
WCJ na spletu: writingcenterjournal.org
WCJ kontaktirajte: writingcenterjournal.org/contact
WCJ lahko dodate v svoj Članski paket IWCA.
WCJ je na voljo v celoti v besedilu JSTOR od leta 1980 (1.1) do najnovejše številke.
Drugi načini dostopa WCJ najdete na spletni strani: writingcenterjournal.org/find

The Writing Center Journal je publikacija, ki jo sponzorira IWCA.