WCJ izhaja dvakrat letno. Za več informacij o reviji, vključno s tem, kako poslati članek ali recenzijo v razmislek, obiščite WCJspletno mesto: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

Uredniki: Harry Denny, Univerza Purdue; Anna Sicari, Univerza Oklahoma State; in Romeo Garcia, Univerza v Utahu


Writing Center Journal je publikacija, ki jo sponzorira IWCA.