Izjave o stališču IWCA artikulirajo stališča, ki jih je preveril odbor IWCA in jih ratificiralo njegovo članstvo. Trenutne postopke za izdelavo izjave o položaju lahko najdete v Podzakonski predpisi IWCA:

Izjave o položaju

a. Funkcija izjav o položaju: Izjave o stališču IWCA potrjujejo različne vrednote organizacije in dajejo napotke glede aktualnih vprašanj, pomembnih za zapleten svet dela pisalnih centrov in študij pisalnih centrov.

b. Namen procesa: Izjava o stališču IWCA zagotavlja dosleden in pregleden postopek ter zagotavlja, da izjave o stališčih ostanejo dinamične, trenutne in funkcionalne.

c. Kdo lahko predlaga: Predloge za izjave o stališčih lahko pripravi odbor, ki ga je odobril odbor, ali člani IWCA. V idealnih razmerah bodo izjave o stališčih vključevale oblikovanje konsenza ali skupni pristop. Izjave o stališču lahko na primer vključujejo podpise več posameznikov, ki predstavljajo raznolikost organizacije glede na identiteto ali regijo.

d. Smernice za izjave o položaju: Izjava o stališču bo:

1. Določite občinstvo in namen

2. Vključite utemeljitev

3. Bodite jasni, razviti in obveščeni

e. Postopek oddaje: Predlagane izjave o stališču so predstavljene po elektronski pošti Odboru za ustave in podzakonske akte. Preden se odboru IWCA predloži izjava v pregled, bo morda potrebno več osnutkov.

f. Postopek odobritve: Izjave o stališčih bo odboru predstavil odbor za ustave in podzakonske akte, odobril pa jih bo večina članov odbora z glasovalno pravico. Ob potrditvi odbora bo izjava o stališču nato predstavljena članstvu v ratifikacijo z 2/3 večino oddanih glasov.

g: Nadaljevanje pregleda in revizije: Da bi zagotovili, da so izjave o stališčih aktualne in predstavljajo najboljše prakse, se bodo izjave o stališčih pregledale vsaj vsako liho leto, posodobile, popravile ali arhivirale, kot meni odbor. Arhivirane izjave bodo še naprej na voljo na spletnem mestu IWCA. Pregled izjav bo vključeval stališča zainteresiranih strani in članov, ki neposredno zadevajo izjave.

h: Postopek knjiženja: Po odobritvi odbora bodo izjave o stališčih objavljene na spletnem mestu IWCA. Objavljeni so lahko tudi v revijah IWCA.

Trenutne izjave o položaju IWCA in z njimi povezani dokumenti