Iyadoo daabacadahan aysan si toos ah u taageerin IWCA, labaduba waa ilo aad u fiican iyo fursadaha daabacaadda shaqadaada.
Ka hubi daabacaad kasta macluumaadka ku saabsan soo gudbinta.
____________________

Joornaallada facooda dib loo eegay

International

Ma haysaa daabacaad aad jeceshahay in lagu soo bandhigo boggan? Fadlan buuxi foomka hoose.