Su'aalaha ku saabsan deeqo iyo abaalmarino, la xidhiidh Rachel Azima (Deeqaha iyo Guddoomiyaha Abaalmarinta)

Su'aalaha ku saabsan xubinnimo iyo lacag, la xiriir Holly Ryan (Khasnaji IWCA).

Waayo, dhammaan su'aalaha kale, gaadhsii Sherry Wynn Perdue (Madaxweynaha IWCA)