A është vlerësimi jashtë kamerës suaj normale? A ju duket shumë punë? A mendoni pse disa programe kërkojnë akreditim për tutorët e tyre kolegë? Nëse ndonjë nga këto është e njohur, ne ju inkurajojmë të akordoheni të hënën, 14 shtator kur Jennifer Daniel, Marilee Brooks-Gillies dhe Shareen Grogan japin shembuj të hollësishëm të asaj që bëjnë në qendrat e tyre të shkrimit. Shënoni kalendarin tuaj për zonën tuaj kohore dhe bashkohuni me ne!

11 AM Paqësor
12 PM Mali
1 PM Qendrore

2 PM Lindore

Të gjithë anëtarët e IWCA janë të mirëpritur të bashkohen, prandaj mos ngurroni të ftoni miqtë tuaj. Ky është një seancë ejani dhe shkoni; nëse mund të merrni pjesë vetëm në një pjesë të webinarit, përsëri jeni të mirëpritur të na bashkoheni. Webinar do të zhvillohet nga Zoom. Ju lutemi kontaktoni Molly Rentscher, Koordinatorin e Programit të Ndeshjes Mentor të IWCA, për lidhjen e Zmadhimit: mrentscher@pacific.edu