Itinerari për të hënën - të enjten; e premte; dhe një listë temash që do të trajtohen
Përmbledhje e orarit të Institutit Veror të IWCA 2023