JAVA IWC 2023: 13-17 shkurt

Këtë vit, ne kemi planifikuar Java e Qendrave Ndërkombëtare të Shkrimit që të mbivendoset me Konventën e CCCCs. Shiko Java e IWC 2023 për ngjarjet e çdo dite.

QËLLIMI

Java Ndërkombëtare e Qendrave të Shkrimit është një mundësi për njerëzit që punojnë në qendrat e shkrimit për të festuar shkrimin dhe për të përhapur ndërgjegjësimin për rolet e rëndësishme që luajnë qendrat e shkrimit në shkolla, në kampuset e kolegjit dhe brenda komunitetit më të madh.

HISTORIA

Shoqata Ndërkombëtare e Qendrave të Shkrimit, në përgjigje të një thirrjeje nga anëtarësia e saj, krijoi "Java Ndërkombëtare e Qendrave të Shkrimit" në 2006. Komiteti i anëtarësimit përfshinte Pam Childers, Michele Eodice, Clint Gardner (Kryetar), Gayla Keesee, Mary Arnold Schwartz dhe Katherine Theriault. Java është planifikuar çdo vit rreth Ditës së Shën Valentinit. IWCA shpreson që kjo ngjarje vjetore të festohet në qendrat e shkrimit anembanë botës.

Për të parë se çfarë kemi bërë për të festuar në të kaluarën e afërt dhe për të hedhur një vështrim në hartën interaktive të qendrës së shkrimit në të gjithë globin, shih Java e IWC 2022   Java e IWC 2021.