Për informacion mbi bërjen e një sponsori të IWCA, reklamimin në programin tonë, ose marrjen me qira të një tryeze ekspozite, kontaktoni Laura Benton, lbenton@cccti.edu, (828) 726.2722.