Shoqata Ndërkombëtare e Qendrave të Shkrimit është një organizatë vullnetare, jofitimprurëse, e udhëhequr nga të zgjedhurit Bordi Ekzekutiv. Puna e organizatës ndahet nga anëtarët e IWCA që shërbejnë në Bordi i IWCA dhe komitetet e përhershme të IWCA dhe që shërbejnë si IWCA karriget e eventeve dhe redaktorët e revistave. Organizata ndjek Kushtetuta dhe aktet nënligjore të IWCA. IWCA aktualisht ka të shumta organizatat partnere Rreth botës.

Anëtarët e organizatës ndër vite kanë artikuluar vlera në Deklaratat e Pozicionit të IWCA.

Anëtarët janë të ftuar në përfshihen në IWCA duke kandiduar për të zgjedhje, duke shërbyer në komisionet, mbajtja e ngjarjeve, dhe penning deklaratat e pozicionit.