Gazeta e Qendrës së Shkrimit është një botim i sponsorizuar nga IWCA.

WCJ botohet dy herë në vit.

Për më shumë informacion në lidhje me revistën, përfshirë mënyrën e paraqitjes së një artikulli ose shqyrtimi për shqyrtim, ju lutemi shkoni te WCJfaqja e internetit: writecenterjournal.org or Kliko këtu.

 

____________________

 

The Peer Review është një botim i sponsorizuar nga IWCA. 

TPR është një tekst në internet, me akses të hapur, multimodal dhe shumëgjuhësh në internet për promovimin e bursave nga praktikuesit e shkollave të diplomuar, universitare dhe të mesme dhe bashkëpunëtorët e tyre.

 

Për më shumë informacion në lidhje me revistën, përfshirë mënyrën e paraqitjes së një artikulli ose shqyrtimi për shqyrtim, ju lutemi shkoni te TPRfaqja e internetit: thepeerreview-iwca.org or Kliko këtu.