Gazeta e Qendrës së Shkrimit është një botim i sponsorizuar nga IWCA.

WCJ botohet dy herë në vit.

Për më shumë informacion rreth ditarit, duke përfshirë mënyrën se si të paraqisni një artikull ose rishikim për shqyrtim, ju lutemi vizitoni WCJ Faqja e internetit: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

 

____________________

 

The Peer Review është një botim i sponsorizuar nga IWCA. 

TPR është një tekst në internet, me akses të hapur, multimodal dhe shumëgjuhësh në internet për promovimin e bursave nga praktikuesit e shkollave të diplomuar, universitare dhe të mesme dhe bashkëpunëtorët e tyre.

 

Për më shumë informacion në lidhje me revistën, përfshirë mënyrën e paraqitjes së një artikulli ose shqyrtimi për shqyrtim, ju lutemi shkoni te TPRfaqja e internetit: thepeerreview-iwca.org or Kliko këtu.