Ndërsa këto botime nuk mbështeten drejtpërdrejt nga IWCA, ato janë burime dhe mundësi të shkëlqyera për të botuar punën tuaj.
Kontrolloni çdo publikim për informacion në lidhje me parashtresat.
____________________

Revista të vlerësuara nga kolegët

ndërkombëtarisht

A keni ndonjë botim që dëshironi të shfaqet në këtë faqe? Ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm.