Revista e Qendrës së Shkrimit (WCJ) ka qenë revista kryesore kërkimore e komunitetit të qendrës së shkrimit për gati 40 vjet. Revista botohet dy herë në vit.

Një mesazh nga redaktorët aktualë, Pam Bromley, Kara Northway, Eliana Schonberg dhe redaktori i rishikimit të librit Steve Price:

Ne jemi të përkushtuar të botojmë kërkime të forta empirike dhe bursa teorike të rëndësishme për qendrat e shkrimit. Përveç kësaj, ne kërkojmë të ndërtojmë një komunitet më të fortë kërkimor për qendrat e shkrimit. Për këtë qëllim, ne jemi të përkushtuar në tre praktika kryesore. Ne do të:

  • Jepni reagime kuptimplota për të gjitha dorëshkrimet, duke përfshirë edhe ato që ne vendosim të hedhim poshtë.
  • Bëni veten të disponueshëm dhe të arritshëm në konferencat e qendrave rajonale dhe ndërkombëtare të shkrimit.
  • Koordinoni ngjarjet e zhvillimit profesional në lidhje me Journal of Centre Writing dhe komunitetin tonë kërkimor.

Për më shumë informacion në lidhje me revistën, përfshirë mënyrën e paraqitjes së një artikulli ose rishikimi për shqyrtim, vizitoni WCJfaqja e internetit: http://www.writingcenterjournal.org/.

Informacione shtesë në lidhje me WCJ

  • WCJ është në dispozicion teksti i plotë nga JSTOR nga 1980 (1.1) përmes numrit më të fundit.