WCJ botohet dy herë në vit. Për më shumë informacion në lidhje me revistën, përfshirë mënyrën e paraqitjes së një artikulli ose shqyrtimi për shqyrtim, ju lutemi shkoni te WCJfaqja e internetit: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

Redaktorët: Harry Denny, Universiteti Purdue; Anna Sicari, Universiteti Shtetëror i Oklahomas; dhe Romeo Garcia, Universiteti i Jutës


Gazeta e Qendrës së Shkrimit është një botim i sponsorizuar nga IWCA.