WCJ botohet dy herë në vit. Për më shumë informacion në lidhje me revistën, përfshirë mënyrën e paraqitjes së një artikulli ose shqyrtimi për shqyrtim, ju lutemi shkoni te WCJfaqja e internetit: writecenterjournal.org

 

Redaktorët: Harry Denny, Universiteti Purdue; Anna Sicari, Universiteti Shtetëror i Oklahomas; dhe Romeo Garcia, Universiteti i Jutës
WCJ në internet: writecenterjournal.org
WCJ kontaktoni: writecenterjournal.org/contact
WCJ mund të shtohet në tuajin Paketa e anëtarësimit në IWCA.
WCJ është në dispozicion teksti i plotë nga JSTOR nga 1980 (1.1) përmes numrit më të fundit.
Mënyra të tjera për të hyrë WCJ mund të gjenden në faqen e internetit: writecenterjournal.org/find

Gazeta e Qendrës së Shkrimit është një botim i sponsorizuar nga IWCA.