IWCA është e përkushtuar për të sponsorizuar studiues të qendrave të shkrimit dhe bursa.

Anëtarët e IWCA janë në gjendje të aplikojnë për grantet e mëposhtme: Granti i Kërkimit IWCA, Granti i disertacionit të IWCA, Grant për Studime të Shkencave Ben Rafothdhe Grantet e udhëtimit.

IWCA jep çdo vit çmimet e mëposhtme: Çmimi i Artikullit të Shquar, Çmimi i jashtëzakonshëm i librit, dhe Çmimi i Liderëve të Ardhshëm.

La Çmimi i Shërbimit të Shquar Muriel Harris jepet në vite të barabarta.