Shoqata Ndërkombëtare e Qendrave të Shkrimit (IWCA) është e përkushtuar të ofrojë mundësi zhvillimi profesional për anëtarët e studentëve të komunitetit të qendrës së shkrimit dhe të njohë tutorët dhe/ose administratorët kolegë në nivelin universitar dhe atë të diplomuar, të cilët demonstrojnë aftësi të forta drejtuese dhe interes në studimet e qendrës së shkrimit.

Bursa e IWCA Future Leaders do t'u jepet katër drejtuesve të qendrës së shkrimit të ardhshëm. Çdo vit do të njihet të paktën një student universitar dhe të paktën një student i diplomuar.

Aplikantët që fitojnë këtë bursë do të shpërblehen me $250 dhe do të ftohen të marrin pjesë në një drekë ose darkë me drejtuesit e IWCA-së gjatë konferencës vjetore të IWCA.

Për të aplikuar, ju duhet të jeni një anëtar i IWCA-së në gjendje të mirë dhe të dorëzoni një deklaratë me shkrim prej 500–700 fjalësh që diskuton interesin tuaj në qendrat e shkrimit dhe qëllimet tuaja afatshkurtra dhe afatgjata si një udhëheqës i ardhshëm në fushën e qendrës së shkrimit. Paraqisni aplikacionin tuaj përmes kjo formë Google. Deklarata juaj mund të përfshijë diskutimin e:

  • Planet e ardhshme akademike ose karriere
  • Mënyrat se si keni kontribuar në qendrën tuaj të shkrimit
  • Mënyrat që keni zhvilluar ose dëshironi të zhvilloni në punën e qendrës suaj të shkrimit
  • Ndikimi që keni bërë te shkrimtarët dhe/ose komuniteti juaj

KRITERET PËR GJYKIM

  • Sa mirë i artikulon aplikanti qëllimet e tij specifike dhe të detajuara afatshkurtra.
  • Sa mirë i artikulon aplikanti qëllimet e tij specifike dhe afatgjata të detajuara.
  • Potenciali i tyre për të qenë një udhëheqës i ardhshëm në fushën e qendrës së shkrimit.

Aplikimet duhet të bëhen deri më 25 maj 2023. Fituesi do të shpallet në Konferencën e IWCA 2023 në Baltimore. Pyetjet në lidhje me çmimin ose procesin e aplikimit duhet t'i dërgohen kryetareve të çmimeve IWCA, Rachel Azima (razima2@unl.edu) dhe Chessie Alberti (chessiealberti@gmail.com).