Për pyetje në lidhje me grante dhe shpërblime, kontaktoni Katrina Bell (Kryetari i Granteve dhe Çmimeve)

Për pyetje në lidhje me anëtarësimet dhe paratë, kontaktoni Holly Ryan (Arkëtari i IWCA).

Për të tjera pyetje të përgjithshme lidhje organizatë

Për pyetje në lidhje me , postime pune ose kontakte në rrjetet sociale Brian Hotson (Përfaqësues i madh; Uebmaster dhe kontakt i mediave sociale)

Për të gjitha pyetjet e tjera, kontaktoni Sherry Wynn Perdue (Presidenti i IWCA)