Shoqata Ndërkombëtare e Qendrave të Shkrimit, a Këshilli Kombëtar i Mësuesve të Gjuhës Angleze bashkëpunëtori i themeluar në 1983, nxit zhvillimin e drejtorëve të qendrave të shkrimit, tutorëve dhe stafit duke sponsorizuar takime, botime dhe aktivitete të tjera profesionale; duke inkurajuar bursën e lidhur me fushat e lidhura me qendrën; dhe duke siguruar një forum ndërkombëtar për shkrimet e qendrave të shkruara.