TPR është një tekst në internet plotësisht, me qasje të hapur, multimodale dhe shumëgjuhëshe për promovimin e bursave nga praktikantë të shkollës së mesme, universitare dhe të shkollës së mesme dhe bashkëpunëtorët e tyre.

 

 

Redaktor: Nikki Caswell
Kontaktoni për TPR: editor@thepeerreview-iwca.org
TPR në internet: thepeerreview-iwca.org

Rishikimi i kolegëve është një botim i sponsorizuar nga IWCA.