Подзаконски акти

Статут Удружења доступан је кликом на Статут Удружења међународних центара за писање.

Устав ИВЦА

Устав удружења доступан је кликом на Устав удружења међународних центара за писање, како је ажурирано 2022. гласањем чланства.

 

I