Välkommen till International Writing Centers Association!

International Writing Centers Association, a National Council of Teachers of English filial, grundades 1983. IWCA främjar utvecklingen av skrivcentraldirektörer, handledare och personal genom att sponsra händelser, publikationeroch annan professionell verksamhet; genom att uppmuntra stipendier kopplade till skrivcentrum-relaterade områden; och genom att tillhandahålla ett internationellt forum för skrivcentra.

Om du arbetar i ett skrivcenter eller studerar skrivcentra hoppas vi att du kommer att gå med i IWCA. MEDLEMSFÖRMÅNER priserna är överkomliga. Medlemmar är berättigade att ansöka om vår bidrag, gå med i vår mentormatchning, gör en nominering till vår Utmärkelser, registrera dig för våra evenemang, tjänstgöra i IWCA-styrelsen och skriv till IWCA jobb ombord.

IWCA leds av IWCA-styrelsen och har sjutton anslutna grupper. Om du är nybörjare i att skriva center stipendium och arbete, se till att besöka vår medel sida.

Vad krävs av tjänstemän och hur kommer du att tjäna på att tjänstgöra?

IWCA söker för närvarande nomineringar till följande verkställande tjänstemän: Vice ordförande Sekreterare Kassör IWCA bjuder också in nomineringar och självnomineringar för följande styrelsemedlemmar: Stor representant (totalt 3) 2-årig högskolerepresentant Peer Tutor Representant (2 totalt) Nomineringar och självnominering ska skickas in här senast 1 juni 2023. Alla nominerade måste vara IWCA-medlemmar...