Välkommen till International Writing Centers Association!

International Writing Centers Association, a National Council of Teachers of English filial, grundades 1983. IWCA främjar utvecklingen av skrivcentraldirektörer, handledare och personal genom att sponsra händelser, publikationeroch annan professionell verksamhet; genom att uppmuntra stipendier kopplade till skrivcentrum-relaterade områden; och genom att tillhandahålla ett internationellt forum för skrivcentra.

Om du arbetar i ett skrivcenter eller studerar skrivcentra hoppas vi att du kommer att gå med i IWCA. MEDLEMSFÖRMÅNER priserna är överkomliga. Medlemmar är berättigade att ansöka om vår bidrag, gå med i vår mentormatchning, gör en nominering till vår Utmärkelser, registrera dig för våra evenemang, tjänstgöra i IWCA-styrelsen och skriv till IWCA jobb ombord.

IWCA leds av IWCA-styrelsen och har sjutton anslutna grupper. Om du är nybörjare i att skriva center stipendium och arbete, se till att besöka vår medel sida.