Utmärkelser och bidrag. Erkänner enastående service / stipendium; delar ut stipendier och stipendier. Stol: Katrina Bell, At-Large Rep

Konferenser och institut. Rekryterar och väljer ordförande för konferensen, Collaborative och Summer Institute. Granskar MOU: er med konferenslokaler, konferenswebbplatser, datum och teman. Så mycket det är möjligt kommer kommittén att försöka fastställa förskjutna medordförandepositioner för alla IWCA-evenemang. Stol: Georganne Nordstrom, vice president

Konstitutionen. Uppdaterar konstitution och stadgar och spårar policyer och förfaranden för organisatorisk kontinuitet. Stol: Jackie McKinney, tidigare president

Finansiera. Lägger fram en årsredovisning för utgifterna till styrelsen. Lägg årlig budget till styrelsen för godkännande. Godkänner utgifter, genomför utgiftsprioriteringar; spårar intäkter för att försäkra hållbarhet, utarbetar rapporter, säkerställer efterlevnad av IRS-regler. Stol: Elizabeth Kleinfeld, kassör

Valberedningen. Nominerar eller begär nomineringar för utmärkelser och valda positioner. Stol: Chris Ervin, Affiliate Rep, Pacific Northwest WCA

Uppsökande och medlemskap. Främjar yrkesintressen och utveckling av särskilda valkretsar och medlemsintressen. Stol: Holly Ryan, sekreterare

Publikationskommittén. Samarbetar med och ger råd till redaktionen The Writing Center Journal (WCJ) och Peer Review (TPR). Samlar en kommitté för ersättning av redaktörer. Stol: Lingshan Song, At-Large Rep