IWCA Outstanding Article Awards delas ut årligen och ger ett erkännande av betydelsefullt arbete inom området skrivcentrumstudier. Medlemmar av Writing Center-gemenskapen är inbjudna att nominera artiklar eller bokkapitel till IWCA Outstanding Article Award.

Den nominerade artikeln ska ha publicerats under föregående kalenderår. Både ensamförfattade och samarbetsförfattade verk, av forskare i alla skeden av sin akademiska karriär, publicerade i tryckt eller digital form, är berättigade till priset. Självnominering accepteras inte, och varje nominering kan endast skicka in en nominering; tidskrifter får välja endast en publikation från sin egen tidskrift för nominering per priscykel. 

 Nomineringarna inkluderar ett brev eller uttalande på högst 400 ord som beskriver hur verket som nomineras uppfyller priskriterierna nedan och en digital kopia av artikeln som nomineras. Alla artiklar kommer att utvärderas enligt samma kriterier.

Artikeln ska:

  • Ge ett betydande bidrag till stipendium och forskning om skrivcentra.
  • Adressera en eller flera frågor av långsiktigt intresse för skrivcentrets administratörer, teoretiker och utövare.
  • Diskutera teorier, praxis, policyer eller erfarenheter som bidrar till en rikare förståelse för skrivcenterarbete.
  • Visa känslighet mot de placerade sammanhang där skrivcentra finns och verkar.
  • Illustrera kvaliteterna av övertygande och meningsfullt skrivande.
  • Tjäna som en stark representant för stipendiet för och forskning om skrivcentra.

Vi uppmuntrar forskare och utövare av skrivcentrum på alla nivåer att nominera verk som de har funnit effektfulla.