IWCA Outstanding Book Award delas ut årligen. Medlemmar av skrivcentrumgemenskapen är inbjudna att nominera böcker eller större verk som engagerar skrivcentrumteori, praktik, forskning och historia till IWCA Outstanding Book Award.

Den nominerade boken eller större verk ska ha utkommit under föregående kalenderår (2021). Både ensamförfattade och samförfattade verk, av forskare i alla skeden av sin akademiska karriär, publicerade i tryckt eller digital form, är berättigade till priset. Självnominering accepteras inte, och varje nominering kan endast skicka in en nominering. 

Boken eller större verk bör

  • Ge ett betydande bidrag till stipendium eller forskning om skrivande center.
  • Adressera en eller flera frågor av långsiktigt intresse för skrivcentrets administratörer, teoretiker och utövare.
  • Diskutera teorier, praxis, policyer eller erfarenheter som bidrar till en rikare förståelse för skrivcenterarbete.
  • Visa känslighet mot de placerade sammanhang där skrivcentra finns och verkar.
  • Illustrera kvaliteterna av övertygande och meningsfullt skrivande.
  • Tjäna som en stark representant för stipendiet för och forskning om skrivcentra.