International Writing Centers Association (IWCA) har åtagit sig att tillhandahålla professionella utvecklingsmöjligheter till studentmedlemmar i skrivcentergemenskapen och erkänna peer-handledare och/eller administratörer på antingen grund- och forskarnivå som visar starka ledarskapsförmåga och intresse för studier i skrivcentrum.

IWCA Future Leaders Scholarship kommer att tilldelas fyra framtida skrivcenterledare. Varje år erkänns minst en grundutbildningsstudent och minst en doktorand.

Sökande som tjänar detta stipendium kommer att tilldelas $250 och kommer att bjudas in att delta i en lunch eller middag med IWCA-ledare under den årliga IWCA-konferensen.

För att ansöka måste du vara en IWCA-medlem med gott anseende och skicka in ett skriftligt uttalande på 500–700 ord som diskuterar ditt intresse för skrivcenter och dina kort- och långsiktiga mål som en framtida ledare inom skrivcentrumområdet. 

Ditt uttalande kan innehålla diskussion om:

  • Framtida akademiska eller karriärplaner
  • Sätt du har bidragit till ditt skrivcenter
  • Sätt du har utvecklat eller skulle vilja utveckla i ditt skrivcenter fungerar
  • Inverkan du har haft på författare och/eller ditt community

Kriterier för bedömning:

  • Hur väl den sökande formulerar sina specifika, detaljerade kortsiktiga mål.
  • Hur väl den sökande formulerar sina specifika, detaljerade långsiktiga mål.
  • Deras potential att bli en framtida ledare inom skrivande centrum.