WCJ utkommer två gånger årligen. För mer information om tidskriften, inklusive hur man skickar in en artikel eller granskning för övervägande, gå till WCJwebbplats: writingcenterjournal.org

 

redaktörer: Harry Denny, Purdue University; Anna Sicari, Oklahoma State University; och Romeo Garcia, University of Utah
WCJ på webben: writingcenterjournal.org
WCJ kontakta: writingcenterjournal.org/contact
WCJ kan läggas till din IWCA-medlemspaket.
WCJ finns tillgänglig i fulltext från JSTOR från 1980 (1.1) genom den senaste utgåvan.
Andra sätt att komma åt WCJ finns på webbplatsen: writingcenterjournal.org/find

The Writing Center Journal är en IWCA-sponsrad publikation.