Journal för skrivande centrum (WCJ) har varit den huvudsakliga tidskriften för skrivcentrets community i nästan 40 år. Tidningen publiceras två gånger per år.

Ett meddelande från nuvarande redaktörer, Pam Bromley, Kara Northway, Eliana Schonberg och redaktör för bokrecension Steve Price:

Vi har åtagit oss att publicera stark empirisk forskning och teoretiskt stipendium som är relevant för skrivcentra. Dessutom försöker vi bygga en starkare forskargrupp för skrivcentra. För detta ändamål är vi engagerade i tre viktiga metoder. Vi ska:

  • Ge meningsfull feedback på alla manuskript, inklusive de vi väljer att avvisa.
  • Gör oss tillgängliga och tillgängliga på regionala och internationella skrivcentrumskonferenser.
  • Koordinera professionella utvecklingsevenemang relaterade till The Writing Center Journal och vårt forskarsamhälle.

För mer information om tidskriften, inklusive hur man skickar in en artikel eller recension för övervägande, besök WCJwebbplats: http://www.writingcenterjournal.org/.

Ytterligare information om WCJ

  • WCJ finns tillgänglig i fulltext från JSTOR från 1980 (1.1) genom den senaste utgåvan.