Writing Center Journal är en IWCA-sponsrad publikation.

WCJ utkommer två gånger årligen.

För mer information om tidskriften, inklusive hur man skickar in en artikel eller recension för övervägande, vänligen besök WCJ webbplats: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

 

____________________

 

Peer Review är en IWCA-sponsrad publikation. 

TPR är en online, öppen åtkomst, multimodal och flerspråkig webbtext för främjande av stipendier av doktorander, grundutbildningar och gymnasieutövare och deras medarbetare.

 

För mer information om tidskriften, inklusive hur man skickar in en artikel eller granskning för övervägande, gå till TPRwebbplats: thepeerreview-iwca.org or Klicka här.