ஐ.டபிள்யூ.சி.ஏ என்பது ஒரு இலாப நோக்கற்ற அமைப்பாகும், இது உறுப்பினர்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளால் நிதி ரீதியாக ஆதரிக்கப்படுகிறது. நன்கொடைகள் எப்போதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு உறுப்பினர் (குறிப்பாக மாணவர்) ஆராய்ச்சி மற்றும் பயணத்தை ஆதரிக்கப் பயன்படுகின்றன. கிரெடிட் கார்டு மூலம் நன்கொடைகளை வழங்கலாம் எங்கள் உறுப்பினர் போர்டல். காசோலை மூலம் நன்கொடைகளை ஐ.டபிள்யூ.சி.ஏ பொருளாளர் எலிசபெத் க்ளீன்ஃபெல்டில் அனுப்பலாம் ekleinfe@msudenver.edu. நன்கொடைகள் வரி விலக்கு மற்றும் ரசீதுகள் வழங்கப்படும்.

எங்கள் அமைப்பு மற்றும் பணியை நீங்கள் ஆதரிக்கலாம் ஒரு IWCA நிகழ்வுக்கு நிதியளித்தல்.