ஐ.டபிள்யூ.சி.ஏ ஸ்பான்சராக மாறுவது, எங்கள் திட்டத்தில் விளம்பரம் செய்வது அல்லது கண்காட்சி அட்டவணையை வாடகைக்கு எடுப்பது பற்றிய தகவலுக்கு, லாரா பெண்டனைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள், lbenton@cccti.edu, (828) 726.2722.