TPR เป็นข้อความทางเว็บออนไลน์แบบเปิดกว้างหลายรูปแบบและหลายภาษาสำหรับการส่งเสริมทุนการศึกษาโดยผู้ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาตรีและมัธยมปลายและผู้ทำงานร่วมกัน

 

 

บรรณาธิการ: นิกกี้แคสเวลล์
ติดต่อสอบถาม TPR: editor@thepeerreview-iwca.org
TPR บนเว็บ: thepeerreview-iwca.org

รีวิว Peer เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สนับสนุนโดย IWCA