รีวิว Peer เป็นข้อความทางเว็บออนไลน์แบบเปิดกว้างหลายรูปแบบและหลายภาษาสำหรับการส่งเสริมทุนการศึกษาโดยผู้ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาตรีและมัธยมปลายและผู้ทำงานร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม TPR: editor@thepeerreview-iwca.org

TPR บนเว็บ: http://thepeerreview-iwca.org

บรรณาธิการ:

  • Nikki Caswell มหาวิทยาลัย East Carolina (บรรณาธิการ)
  • Morgan Banville, East Carolina University (บัณฑิตร่วมบรรณาธิการ)
  • Yanar Hashlamon มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (บัณฑิตร่วมบรรณาธิการ)
  • Karen Moroski, Michigan State University (บรรณาธิการบริหาร)
  • Randall W.Monty, University of Texas Rio Grande Valley (บรรณาธิการเว็บ)
  • Rebecca Hallman Martini, University of Georgia (บรรณาธิการผู้ก่อตั้ง)