คุณทราบหรือไม่ว่ากิจกรรม IWCA ทั้งหมดดำเนินการโดยสมาชิกโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหาร หากคุณสนใจที่จะเป็นประธานของงานในอนาคตโปรดติดต่อรองประธาน IWCA  จอร์จีน นอร์ดสตรอม.

หากคุณยังไม่พร้อมที่จะเป็นประธานในงานโปรดดูวิธีอื่น ๆ รับการมีส่วนร่วม ใน IWCA