สำหรับคำถามเกี่ยวกับ ทุนและรางวัลติดต่อราเชล อะซิมะ (ทุนและประธานรางวัล)

สำหรับคำถามเกี่ยวกับ การเป็นสมาชิกและเงินติดต่อ ฮอลลี่ ไรอัน (เหรัญญิกของ IWCA).

สำหรับ คำถามอื่นๆ ทั้งหมด, เอื้อมมือออกไป เชอร์รี่วินน์เพอร์ดู (ประธาน IWCA)