สำหรับคำถามเกี่ยวกับ ทุนและรางวัลติดต่อ แคทรีน่าเบลl (ทุนและประธานรางวัล)

สำหรับคำถามเกี่ยวกับ การเป็นสมาชิกและเงินติดต่อ อลิซาเบ ธ ไคลน์เฟลด์ (เหรัญญิกของ IWCA).

สำหรับอื่น ๆ คำถามทั่วไป เกี่ยวกับ organizacja or เว็บไซต์ติดต่อ เชอร์รี่วินน์เพอร์ดู (ประธาน IWCA)

สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด: