ข้อบังคับ

ข้อบังคับของสมาคมสามารถใช้ได้โดยคลิกที่ ข้อบังคับสมาคมศูนย์การเขียนนานาชาติ

รัฐธรรมนูญ IWCA

รัฐธรรมนูญสมาคมสามารถใช้ได้โดยคลิกที่ รัฐธรรมนูญสมาคมศูนย์การเขียนนานาชาติตามที่ปรับปรุงในปี 2022 โดยการโหวตของสมาชิก

 

I