Writing Center Journal เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สนับสนุนโดย IWCA

ห้องสุขา มีการเผยแพร่ปีละสองครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวารสาร รวมถึงวิธีการส่งบทความหรือบทวิจารณ์เพื่อประกอบการพิจารณา โปรดไปที่ ห้องสุขา เว็บไซต์: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

 

____________________

 

Peer Review เป็นสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก IWCA 

TPR เป็นข้อความบนเว็บแบบออนไลน์ เข้าถึงได้ หลายรูปแบบ และหลายภาษาเพื่อส่งเสริมทุนการศึกษาโดยผู้ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และมัธยมปลายและผู้ทำงานร่วมกัน

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวารสารรวมถึงวิธีการส่งบทความหรือบทวิจารณ์เพื่อพิจารณาโปรดไปที่ TPRเว็บไซต์ของ: thepeerreview-iwca.org or คลิกที่นี่.