สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้สนับสนุน IWCA การโฆษณาในโปรแกรมของเราหรือเช่าโต๊ะจัดแสดงโปรดติดต่อ Laura Benton lbenton@cccti.edu, (828) 726.2722.