TPR ay isang ganap na online, bukas na pag-access, multimodal at multilingual na teksto ng web para sa promosyon ng iskolar ng nagtapos, undergraduate, at mga nagsasanay ng high school at kanilang mga katuwang.

 

 

Editor: Nikki Caswell
Makipag-ugnay para sa TPR: editor@thepeerreview-iwca.org
TPR sa web: thepeerreview-iwca.org

Ang Pagsusuri ng Kasama ay isang publikasyong inisponsor ng IWCA.