Ang Pagsusuri ng Kasama ay isang ganap na online, bukas na pag-access, multimodal at multilingual na teksto ng web para sa promosyon ng iskolar ng nagtapos, undergraduate, at mga nagsasanay ng high school at kanilang mga katuwang.

Makipag-ugnay para sa TPR: editor@thepeerreview-iwca.org

TPR sa web: http://thepeerreview-iwca.org

Mga editor:

  • Nikki Caswell, East Carolina University (Editor)
  • Morgan Banville, East Carolina University (Graduate Co-editor)
  • Yanar Hashlamon, Ohio State University (Graduate Co-editor)
  • Karen Moroski, Michigan State University (Managing Editor)
  • Randall W. Monty, Unibersidad ng Texas Rio Grande Valley (Web Editor)
  • Rebecca Hallman Martini, Unibersidad ng Georgia (Founding Editor)