Ang International Writing Centers Association ay isang all-volunteer, non-profit na samahan na pinamunuan ng mga nahalal Executive Board. Ang gawain ng samahan ay ibinabahagi ng mga kasapi ng IWCA na nagsisilbi sa Lupon ng IWCA at mga nakatayong komite ng IWCA at nagsisilbing IWCA mga upuan sa kaganapan at mga editor ng journal. Sinusundan ng samahan ang Konstitusyon ng IWCA at Mga Batas. Ang IWCA ay kasalukuyang mayroong maraming mga samahan ng kaakibat sa buong mundo.

Ang mga kasapi ng samahan sa paglipas ng mga taon ay nailahad ang mga halaga sa Mga Pahayag ng Posisyon ng IWCA.

Inanyayahan ang mga kasapi sa nasangkot sa IWCA sa pagtakbo para sa halalan, naglilingkod sa komite, mga kaganapan sa pagho-host, at panulat pahayag ng posisyon.