Ang IWCA ay isang samahang hindi kumikita na sinusuportahan ng pampinansyal ng mga pagsapi at kaganapan. Ang mga donasyon ay palaging tinatanggap at ginagamit upang suportahan ang pagsasaliksik at paglalakbay ng miyembro (lalo na ang mag-aaral). Ang mga donasyon sa pamamagitan ng credit card ay maaaring gawin ang aming portal ng pagiging kasapi. Ang mga donasyon sa pamamagitan ng tseke ay maaaring maipadala kay IWCA Treasurer Elizabeth Kleinfeld sa ekleinfe@msudenver.edu. Ang mga donasyon ay maibabawas sa buwis at ang mga resibo ay ibibigay.

Maaari mo ring suportahan ang aming samahan at misyon sa pamamagitan ng pag-sponsor ng isang kaganapan sa IWCA.