Webinar: Nagsusumikap para sa Pasasalamat sa Pinaghihirapang Panahon (Setyembre 30, 2020)

  • Petsa: Setyembre 30, 1: 30-2: 30pm EST
  • Mga Tagatanyag: Lauren Fitzgerald at Shareen Grogan

IWCA Mentor Match Program na Webinar Series

Description:

Alam nating lahat na ito ay mahirap na oras para sa mga sentro ng pagsulat at mga tao sa pangkalahatan. Ngunit kailangan din nating sumulong. Paano natin ito nagagawa? Magsisimula kami sa pagsasaliksik tungkol sa pasasalamat at pagkatapos ay magkwento tungkol sa (kung minsan ay napaka-limitado) na mga mapagkukunan at pag-aari na kailangan nating buuin. Ang mga kalahok ay magsasalita sa mga breakout room para sa ikalawang kalahati ng oras. Ang aming hangarin ay upang magbigay ng pag-asa at bumuo ng komunidad.

Malugod na sumali ang lahat ng mga miyembro ng IWCA, kaya't mangyaring mag-atubiling mag-imbita ng iyong mga kaibigan. Ito ay isang session na come and go; kung maaari ka lamang dumalo ng bahagi ng webinar, malugod ka pa ring sumali sa amin.

Mangyaring makipag-ugnay sa Molly Rentscher (mrentscher@pacific.edu) para sa karagdagang impormasyon.