Pagsusuri sa Webinar (Setyembre 14, 2020)

Ang pagtatasa ba ay nasa labas ng iyong normal na wheelhouse? Mukhang napakaraming trabaho? Nagtataka ka ba kung bakit ang ilang mga programa ay humingi ng accreditation para sa kanilang mga peer tutor? Kung ang alinman sa mga ito ay pamilyar, hinihikayat namin kayo na ibagay sa Lunes, Setyembre 14 nang magbigay sina Jennifer Daniel, Marilee Brooks-Gillies, at Shareen Grogan ng detalyadong mga halimbawa ng kung ano ang ginagawa nila sa kanilang mga sentro ng pagsulat. Markahan ang iyong kalendaryo para sa iyong time zone at sumali sa amin!

11 AM Pacific
12 PM Bundok
1PM Central

2 PM Silangan

Malugod na sumali ang lahat ng mga miyembro ng IWCA, kaya't mangyaring mag-atubiling mag-imbita ng iyong mga kaibigan. Ito ay isang session na come and go; kung maaari ka lamang dumalo ng bahagi ng webinar, malugod ka pa ring sumali sa amin. Ang webinar ay magaganap sa pamamagitan ng Zoom. Mangyaring makipag-ugnay sa Molly Rentscher, IWCA Mentor Match Program Co-Coordinator, para sa link ng Zoom: mrentscher@pacific.edu