Ang IWCA ay nakatuon sa pag-sponsor ng mga iskolar ng iskolar ng pagsusulat at iskolar.

Ang mga Miyembro ng IWCA ay maaaring mag-apply para sa mga sumusunod na gawad: IWCA Research Grant, IWCA Dissertation Grant, Ben Rafoth Graduate ng Pananaliksik sa Bayad, at Mga Grant sa Paglalakbay.

Ang IWCA ay nagbibigay ng mga sumusunod na parangal taun-taon: Natitirang Gantimpala ng Artikulo, Natitirang Ganti sa Libro, at ang Gawad sa Mga Pinuno sa Hinaharap.

Ang Muriel Harris Natitirang Ganti sa Serbisyo ay ibinibigay sa kahit na taon.