Para sa impormasyon sa pagiging isang sponsor ng IWCA, pag-a-advertise sa aming programa, o pag-upa ng isang table ng exhibit, makipag-ugnay kay Laura Benton, lbenton@cccti.edu, (828) 726.2722.