Ang Writing Center Journal ay isang publikasyong inisponsor ng IWCA.

WCJ ay nai-publish dalawang beses taun-taon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa journal, kasama ang kung paano magsumite ng isang artikulo o repasuhin para sa pagsasaalang-alang, mangyaring pumunta sa WCJwebsite ng: writingcenterjournal.org or pindutin dito.

 

____________________

 

Ang Peer Review ay isang publikasyong inisponsor ng IWCA. 

TPR ay isang online, open-access, multimodal at multilingguwal na web text para sa pag-promote ng scholarship ng mga practitioner ng graduate, undergraduate, at high school at kanilang mga collaborator.

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa journal, kasama ang kung paano magsumite ng isang artikulo o repasuhin para sa pagsasaalang-alang, mangyaring pumunta sa TPRwebsite ng: thepeerreview-iwca.org or pindutin dito.