Ang page na ito ay nakatuon sa pagbabahagi ng data ng writing center. Kung gusto mong mag-link kami sa iyong dataset o repository, mangyaring kumpletuhin ang form sa ibaba ng page. Tiyaking kasama sa iyong mensahe ang isang paglalarawan ng dataset, ang website o URL kung saan ito maa-access, at ang pamagat nito.