Bagama't hindi direktang sinusuportahan ng IWCA ang mga publikasyong ito, pareho silang mahusay na mapagkukunan at pagkakataon para sa pag-publish ng iyong gawa.
Suriin ang bawat publikasyon para sa impormasyon tungkol sa mga pagsusumite.
____________________

Peer-reviewed na mga journal

internationally

Mayroon ka bang publikasyon na gusto mong itampok sa pahinang ito? Mangyaring kumpletuhin ang form sa ibaba.